logo_nen
banner_5
cau_goc_he-bo-ro_13_8_b
1_co-rinh-to_10_cau_31

Bài Viết Của Chủ Tịch Hội

GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG, Y TẾ

Thưa quý Mục Sư, quý thầy truyền đạo, quý tín hữu phục vụ Chúa trong tinh thần lưỡng nghiệp.

Phao-lô đã viết và sống đạo: “Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. 34 Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. 35 Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công vụ 20:33-35)

Khi khuyên nhủ cho anh chị em ở Tê-sa-lô-ni-ca ông viết: “ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, 12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết” (1 Tê-sa. 4:11-12).

Cho nên việc thành lập Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Giúp cho những Hội viên vừa hầu việc Chúa vừa xây dựng hoạt động kinh doanh trên đạo đức Cơ đốc.

Chúa Jesus có ba năm trên đất Ngài đã làm: “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.  Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.  Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Mat. 9:35-38)

Trong mục đích cứu người, Ngài xác định ba mục tiêu: Giáo dục, truyền thông, y tế.

Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt luôn luôn giúp cho các thành viên nhuần nhuyễn tinh thần đó.

Là những người sáng lập đi đầu trong việc như người anh người lãnh đạo. Hãy nhớ lời dạy của Chúa Jesus luôn biết rằng mình là tôi tớ của các anh chị em tham gia sau chúng ta. Hãy đem mọi ơn phước Chúa ban để phục vụ cho mọi người. Phải có những sáng tạo nhằm giúp cho Hội phát triển và tạo một nơi an toàn nhất để mọi người có cơ hội phát triển kỹ năng cá nhân, và lợi tức kinh tế nhằm phục vụ cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Lời Chúa soi sáng, những ý tưởng độc đáo, phù hợp luôn giúp cho những ai có khát vọng vươn xa rộng.

Tôi rất quý mến tất cả các anh em trong Hội. Cảm ơn Chúa chúng ta đã sáng tạo một logo với những ý tưởng ban đầu bắt đầu từ những sự liên kết. Giữa thập tự giá của sự hy sinh với vòng tròn khép kín trên toàn cầu nhằm thu hoạch những thành quả kinh tế phục vụ cho việc mở mang nước Chúa.

Để cho Web của Hội phong phú. Chuyển tải ý tưởng cho mọi người chúng ta cần những bài viết xây dựng, những hình ảnh minh họa, những tin tức, những sản phẩm...

 

view_3


KINH DOANH VÀ CHIA SẺ PHÚC ÂM

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Mat 5: 3-8)

 

Chúng ta sinh ra trong đất nước Việt Nam có diện tích nhỏ, dân số đông. Người Việt khó khăn từ hơn bốn ngàn năm, dù Đức Chúa Trời ban cho họ có tài nguyên phong phú. Đức Chúa Trời giàu lòng nhân hậu nhưng chính quyền các cấp của các thời đại chưa có tấm lòng cảm tạ Đấng Tạo Hóa. Suy cho cùng họ không tin Chúa và học Lời hằng sống của Ngài.

Chúng ta tin Chúa và được Chúa ban cho sự khôn ngoan để sống đời sống tin kính.

Chúa ban ơn phước thật nhiều cho mỗi chúng ta để chúng ta làm công việc ích lợi cho nhà Cha.

“Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.  Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.  Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.” (Mat 19:27-30)

Ngài cho chúng ta đời này và đời sau được sự sống đời đời.

Sự giàu có rời rộng đời này để giúp đỡ người thiếu thốn trong cùng đức tin và cộng đồng.

Chúa chỉ cách hầu việc Chúa cho người trai trẻ giàu có.

Chúa kể câu chuyện về người giàu có và người nghèo khó đầu ghê chốc La xa rơ. (Lu ca 16:19-31)

Cùng là con cháu Áp-ra-ham nhưng bức tranh trong câu chuyện thật kịch tính. Người thật giàu dư thừa người nghèo đói thiếu chất đến nỗi bị ghẻ chốc. Nhưng khi chết thiên sứ đem người nghèo đặt vào lòng Áp-ra-ham nhưng người giàu người ta đem chôn và họ phải ở nơi âm phủ chịu đau đớn của hỏa ngục là nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Sứ đồ Phao lô viết: “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. 18 Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 19 vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” (1 Tim 6:17-19)

Cơ đốc nhân kinh doanh mục đích có sản phẩm tốt nhất phục vụ cho con người. Chia sẻ Phúc Âm cho cộng đồng, phát triển công việc Nước Trời.


-
SỰ KẾT NỐI

Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt quy tụ những Cơ đốc nhân tin kính Chúa, hoạt động cho mục đích vinh hiển Chúa.

Mỗi thành viên luôn có mối tương giao tốt với Chúa cách riêng tư mỗi ngày. Họ nhận nhiều ơn phước trong việc làm chứng, dạy Kinh Thánh, giữ sự thờ phượng, cho ra những sản phẩm tốt phục vụ cho mọi nhu cầu của con người trong cộng đồng.

Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt có nhiệm vụ trang bị cho các thành viên Lời Chúa, kỹ thuật trong kinh doanh. luật lệ hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực tại mỗi quốc gia.

Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt khích lệ, chia sẻ kinh nghiệm, trao những giải thưởng cho các cá nhân có đóng góp cho Hội và hoạt động cộng đồng. Có những giải thưởng dành cho con em của các thành viên học giỏi học xuất sắc trong các cấp học. Hoặc con em của các thành viên đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng, xã hội.

Hội doanh nhân Cơ đốc Mùa Gặt kết nối mối liên hệ giữa các cá nhân, các gia đình trong sự yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, khởi nghiệp.

Nền tảng Kinh Thánh:

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Mat 20:28)

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.  Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.  Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Mat 9:36-38)

“Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà,  ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công vụ 2:46-47)

 

 -

le_vinh_thanh

Mục sư, Lương Y, Doanh nhân  Lê Vinh Thành 

__________________

ĐỌC NHIỀU NHẤT
hdn_canva_2
300_250_dong_lua_chin_vang
Thông tin

Chúng tôi là một tập thể gồm các doanh nhân Cơ đốc và bạn hữu có chung tầm nhìn về các hoạt động kinh doanh và rao giảng Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  
Địa chỉ email của Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt:

hdnmuagat@gmail.com

Copyright 2022