logo_nen
banner_5
cau_goc_he-bo-ro_13_8_b
1_co-rinh-to_10_cau_31

Chào Mừng Các Thành Viên Mới

logo_canva

hoan_nghenh


Khi đã là thành viên của Hội, bạn không còn đơn độc trong hành trình kinh doanh và rao giảng phúc âm.
Đọc tham khảo bài LÀM VIỆC THEO NHÓM: 
https://hdnmuagat.com/lam-viec-theo-nhom-bid11.html

ĐỌC NHIỀU NHẤT
hdn_canva_2
300_250_dong_lua_chin_vang
Thông tin

Chúng tôi là một tập thể gồm các doanh nhân Cơ đốc và bạn hữu có chung tầm nhìn về các hoạt động kinh doanh và rao giảng Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  
Địa chỉ email của Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt:

hdnmuagat@gmail.com

Phú

Mình muốn mua sản phẩm

 
Xem toàn bộ

Copyright 2022