logo_nen
banner_5
cau_goc_he-bo-ro_13_8_b
1_co-rinh-to_10_cau_31

Sản Phẩm Của Mục Sư

 

Biên tập viên Tường Vi của HỘI DOANH NHÂN CƠ ĐỐC phỏng vấn hai vị mục sư về các sản phẩm của họ. Còn bạn là doanh nhân Cơ Đốc, bạn có những sản phảm nào?

-Tường Vi: Xin chào hai vị mục sư của chúng ta - KIẾN và HƠN. Các ông có những sản phẩm nào?
-MS Kiến: Tôi bán sách Đỗ Quyên Mùa Hè, tuyển tập 2022.
-MS Hơn: Tôi tặng và thu gom ít tiền cho các tác phẩm: THẦY ƠI CHO TÔI HỎI và CÁC NHÂN VẬT LỪNG DANH TRONG THÁNH SỬ. 

san_pham

-Tường Vi: các ông là mục sư, không lo giảng đạo lại đi bán sách là thế nào?
-MS Hơn: cũng bình thường thôi, sách đã được in ra thì tặng cho thân hữu. Tặng xong rồi muốn có tiền in tiếp thì phải lấy tiền từ độc giả thôi.

-Tường Vi: Ngoài các sách trên, các ông có gì để tặng cho bạn đọc?

-MS Kiến: chúng tôi tặng nguyệt san NGUỒN SÁNG, mỗi tháng ra một số.

san_pham_2

-Tường Vi: Làm thế nào để liên lạc và nhận sách của các ông?

-MS Hơn: trên sản phẩm của chúng tôi có ghi sẵn địa chỉ liên lạc. 
-Tường Vi: Cảm ơn các ông, mong là các ông lo cầu nguyện và giảng đạo nhiều hơn là bán sách. 

thang_12_kien__hon

từ trái sang:   PHẠM HƠN và LỮ THÀNH KIẾN

ĐỌC NHIỀU NHẤT
hdn_canva_2
300_250_dong_lua_chin_vang
Thông tin

Chúng tôi là một tập thể gồm các doanh nhân Cơ đốc và bạn hữu có chung tầm nhìn về các hoạt động kinh doanh và rao giảng Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  
Địa chỉ email của Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt:

hdnmuagat@gmail.com

Copyright 2022