logo_nen
banner_5
cau_goc_he-bo-ro_13_8_b
1_co-rinh-to_10_cau_31

Trách Nhiệm Của Hội Viên

Bất kỳ một hội đoàn hay tổ chức nào cũng đều có một yếu tố then chốt là xây dựng ngân quỹ của hội. Bạn có sẵn sàng mở hầu bao của mình cho điều này?
Giới thiệu bài viết mới nhất của Chủ tịch Hội:

Anh chị em thân quý. 

Để buổi ra mắt Hội Doanh Nhân Cơ đốc Mùa Gặt đầu tháng 9/2022 tại Tp HCM thành công tốt đẹp, tôi khuyến khích các anh chị em đóng lệ phí hội trong tuần này. Đóng cho thầy Lê Phương Nam - Thủ quỹ Hội, theo tài khoản: 
Lê Phương Nam
Số TK: 0281000594485
Ngân hàng:  Vietcombank

Tạm thời để tốt cho công việc quản trị chúng tôi có ba nhóm trên Zalo: 

1. Ban Điều Hành Hội Doanh Nhân Cơ đốc Mùa Gặt: Là những người sáng lập nên Hội. vinh_thanh 

2. Hội Doanh Nhân Cơ đốc Mùa Gặt: là những bạn hữu tiềm năng chuẩn bị trở thành hội viên chính thức. 

3. Thành viên chính thức HCEN: bao gồm những anh chị em đã đóng hội phí 100 USD/ 1 năm

 

Hội Doanh Nhân Cơ đốc Mùa Gặt có trụ sở và đăng ký pháp nhân tại Hoa Kỳ. Sẽ đăng ký hoạt động tại nhiều quốc gia và tuân thủ luật pháp của nơi Hội có mở chi nhánh hoạt động. Hội Doanh Nhân Cơ đốc Mùa Gặt là tập hợp những anh chị em tin kính Chúa trong tất cả các hội thánh của các hệ phái Tin lành. Vừa hầu việc Chúa vừa hoạt động kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực. Hội sẽ đem quyền lợi thiết thực đến cho từng hội viên và từng hội viên phải có bổn phận - trách nhiệm của mình trong hoạt động Hội. Hội là tập hợp những người trung tín, có tính sáng tạo, góp phần tạo nên sự ích lợi cho cái chung là Hội và cái riêng là từng thành viên. 

Rất mong anh chị em tham gia tích cực. Với mục đích vì sự vinh hiển Chúa. A men! 

Mục sư, Lương y, Doanh nhân Lê Vinh Thành

ĐỌC NHIỀU NHẤT
hdn_canva_2
300_250_dong_lua_chin_vang
Thông tin

Chúng tôi là một tập thể gồm các doanh nhân Cơ đốc và bạn hữu có chung tầm nhìn về các hoạt động kinh doanh và rao giảng Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  
Địa chỉ email của Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt:

hdnmuagat@gmail.com

Copyright 2022